KHOÁ GIAO TIẾP

1:Pronunciation

Nội dung

 • Cách phát âm 44 âm tiết trong bảng IPA
 • Các quy tắc đọc từ và câu trong tiếng Anh
 • Cách đọc và sử dụng các từ/cụm từ thông dụng trong tiếng Anh giao tiếp hằng ngày

Cam kết

 • Phát âm chuẩn 44 âm tiết IPA và hơn 1000 từ tiếng Anh,bước đầu có ngữ điệu tiếng Anh của người bản ngữ
 • Biết cách sử dụng một số từ/cụm từ tiếng Anh thông dụng đúng ngữ cảnh

Thời lượng

 • 15 buổi (2 tháng)
 • 2 buổi/tuần
 • 1h45/buổi

2:Beginner level

Nội dung

 • Kiến thức nền tảng tiếng Anh cơ bản (từ vựng và ngữ pháp) dành cho người mới bắt đầu
 • Các từ vựng và cấu trúc tiếng Anh giao tiếp thông dụng theo chủ đề thông qua các đoạn hội thoại hằng ngày
 • Tăng phản xạ bằng phương pháp shadow kết hợp role-play

Cam kết

 • Hỏi và trả lời bằng tiếng Anh về các chủ đề cơ bản trong cuộc sống (bước đầu có phản xạ nghe nói)
 • Trình độ tương đương A1 theo khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ Châu Âu

Thời lượng

 • 20 buổi (2,5 tháng)
 • 2 buổi/tuần
 • 1h45/buổi

3:Advanced level

Nội dung

 • Từ vựng và các cấu trúc tiếng Anh theo chủ đề ở mức độ nâng cao, ngoài các topic hay gặp hằng ngày, học viên còn được học một số topic mang tính chất học thuật hơn.
 • Nâng cao khả năng nói tiếng Anh trôi chảy bằng phương pháp shadow và video learning
 • Thuyết trình bằng tiếng Anh
 • Có 4-5 buổi thực hành với người nước ngoài

Cam kết

 • Ngoài hỏi đáp về những chủ điểm hằng ngày, học viên có khả năng nói câu dài hoặc độc thoại bằng tiếng Anh, sử dụng những từ vựng khó và cấu trúc phức tạp.
 • Trình độ tương đương A2 theo khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ Châu Âu

Thời lượng

 • 15 buổi (2 tháng)
 • 2 buổi/tuần
 • 1h45/buổi

LỘ TRÌNH KHOÁ HỌC GIAO TIẾP: https://drive.google.com/open?id=0B26QYhtZhJlPdnFScm9SMFNTMTJkeHVsQ2Y2T1VsdUNBdFZV