AMATE IELTS

1:Pre-IELTS

Nội dung

 • Kiến thức Tiếng Anh nền tảng: Ngữ pháp, phát âm, từ vựng, … cho người mới bắt đầu theo thiên hướng IELTS.
 • Từ vựng theo các chủ đề trụ cột của kì thi IELTS ví dụ: gia đình, giáo dục, môi trường, …
 • Cấu trúc câu phục vụ cho kĩ năng IELTS writing.
 • Chữa bài viết – nói trực tiếp với giáo viên.

Cam kết 

 • 3.0 IELTS

Thời lượng

 • 30buổi
 • 2 buổi/tuần
 • 2h/buổi

2:IELTS 3.0 – 4.5

Nội dung

 • Học IELTS 4 kỹ năng và từng dạng bài trong mỗi kỹ năng
 • Từng vựng theo các chủ đề thường gặp trong IELTS (công nghệ, sức khoẻ, giáo dục,…), khoảng 1000 từ vựng.
 • Tips làm mỗi dạng bài trong 2 bài thi nghe – đọc
 • Chữa bài viết – nói trực tiếp với giáo viên

Cam kết 

 • 4.5 IELTS

Thời lượng

 • 26 buổi
 • 2 buổi/tuần
 • 2h/buổi

3:IELTS 4.5 – 5.5

Nội dung

 • Tập trung nhiều vào 2 kỹ năng viết – nói, các cách tăng band điểm hiệu quả
 • Luyện đề nghe – đọc ở mức độ khó hơn, vận dụng thành tạo các kỹ năng làm bài
 • Học từ vựng bằng ash cards, từ vựng ở trình độ B1
 • Phương pháp shadowing giúp ngữ điệu trôi chảy và hay như người bản ngữ

Cam kết 

 • 5.5 IELTS

Thời lượng

 • 32 buổi
 • 2 buổi/tuần
 • 2h/buổi

4:IELTS 5.5 – 6.5

Nội dung

 • Học cách sử dụng từ/cụm từ/cấu trúc ăn điểm trong 2 bài thi viết – nói.
 • Tiếp tục luyện tập làm đề nghe – đọc để nhuần nhuyễn kỹ năng làm bài.
 • Chuẩn bị tâm lí trước kì thi.

Cam kết 

 • 6.5 IELTS

Thời lượng

 • 32 buổi
 • 2 buổi/tuần
 • 2h/buổi