AMATE TOEIC

1:TOEIC 0-450+

Nội dung

 • Các kiến thức ngữ pháp cơ bản phục vụ bài thi TOEIC
 • Từng dạng đề trong bài thi nghe – đọc và phương pháp giải quyết mỗi dạng bài
 • Từ vựng theo chủ đề liên quan đến các ngành nghề tài chính, ngân hàng, kinh doanh,…
 • Một số mẹo làm bài thi để tránh bẫy của đề thi

Cam kết 

 • Trình độ TOEIC 450+
 • Nắm vững cấu trúc ngữ pháp, cấu trúc làm bài thi. Các phương pháp làm bài thi hiệu quả.
 • Kỹ năng Nghe – Đọc được cải thiện.
 • Luyện tập khả năng nghe Anh-Mỹ.
 • Từ vựng, cấu trúc câu có thể vận dụng trong công việc, đời sống.

Thời lượng

 • 29 buổi
 • 2 buổi/tuần
 • 1h30/buổi

2:TOEIC 450-600+

Nội dung

 • Ôn lại các dạng bài và cách làm bài với yêu cầu chính xác cao hơn trong khoảng thời gian ngắn hơn
 • Nâng cao kỹ năng chọn đáp án thông qua khả năng nghe – hiểu và đọc – hiểu chứ không chỉ dùng mẹo
 • Lượng từ vựng ở mức độ khó hơn

Cam kết 

 • Trình độ TOEIC 600+
 • Nắm vững cấu trúc ngữ pháp, cấu trúc làm bài thi. Các phương pháp làm bài thi hiệu quả.
 • Kỹ năng Nghe – Đọc hoàn thiện.
 • Luyện tập khả năng nghe Anh-Mỹ.
 • Từ vựng, cấu trúc câu có thể vận dụng trong công việc, đời sống.

Thời lượng

 • 29 buổi
 • 2 buổi/tuần
 • 1h30/buổi

ĐỀ CƯƠNG 450+ VÀ 600+

1. TOEIC 450+: https://drive.google.com/open?id=13w4qbhmu2lMisuEpi0_1wmKJLggfWDIH

2. TOEIC 600+: https://drive.google.com/open?id=1uZLCk-BghNGg3q8oGsN7Y46Bgh9s40vO